Artist: Nasheim
Album: Jord och aska
Release date: February 22, 2019
Origin: Sweden
Genre: Atmospheric Black Metal

 

First track from the album, titled Att sväva över vidderna (To float over the landscapes). My Swedish friends, I apologize for the possibly incorrect translation, Google is to blame.

 

 

Lyrics:
Låt mig sväva över vidderna i nattsolens glans,
Let me hover over the expanses of the night sun,
låt mig bli till en dimma, följa irrblossens dans
let me turn into a fog, follow the dance of Irrbloss*

 

Låt mig uppgå i etern, låt mig slutas omkring
Let me ascend into the ether, let me quit
stjärnorna, skogen, bliva alls ingenting
the stars, the forest, become nothing at all

 

Låt mig gälda med livet för denna min dröm,
Let me blame life for this my dream,
låt mig giva mitt ändliga för evighetens sömn
let me give my finite for the sleep of eternity

 

Låt mig lyssna till den alltets sång som kanske sjungs ännu
Let me listen to the song of everything that may be sung yet
men som dold bakom världens larm väntar
but who is hidden behind the world’s alarm is waiting

 

Väntar
waiting

 

Men jag är sten, jag är berg, jag är ålderstyngd och grå
But I’m rock, I’m rock, I’m age-heavy and gray
och jag vandrar ingenstädes men vacklar ändå
and I wander nowhere but still falter

 

Och jag är mull, jag är jord, jag är skapt av sur ved
And I’m mulled, I’m earth, I’m made of sour wood
som i markerna murknat, de som fordom jag red
as in the fields, the ones that prey I rode

 

Och jag är aska, utbrunnen, jag är svartnad och skör
And I’m ash, burnt out, I’m black and fragile
och blåser med vinden dit lidelsen dör
and blow with the wind where the suffering dies

 

Men jag vill sväva över vidderna i stjärnhimlens glans
But I want to hover over the expanses of the starry sky
och dö som en dimma, och begravas ingenstans.
and die like a fog, and are buried nowhere.

 

*Irrbloss: ignis fatuus, a will-o’-the-wisp.

Hits: 95